انعفاد تفاهم‌نامه همکاری علمی اجرایی با انجمن پژوهش‌های انتظامی ایران

انعفاد تفاهم‌نامه همکاری علمی اجرایی با انجمن پژوهش‌های انتظامی ایران

در راستای تعاملات علمی پژوهشی بین مراکز دانشگاهی و مؤسسات تحقیقاتی کشور و مراکز پژوهشی نیروی انتظامی و بهره‌مندی از امکانات و توانمندی‌های  یکدیگر در زمینه‌های علمی و پژوهشی و تبادل تجربیات طرفین، همکاری مشترک بین انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران به نمایندگی و رئیس هیئت‌ مدیره انجمن دکتر علیرضا جزینی و فصلنامه توسعه سازمانی پلیس که توسط مرکز تحقیقات کاربردی معتونت طرح و برنامه بودجه ناجا منتشر میگردد  به مایندگی و ریاست  دکتر سید امیر رضا نجات  به توافق و امضا رسید.