دوره و شماره: دوره 9، شماره 43، زمستان 1391 
4. بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری بر مدیریت ارتباط با مشتری

صفحه 65-81

رمضان غلامی اواتی؛ سید یاسر ابراهیمیان جلودار


6. الگوی تلفیقی نظام آراستگی محیط کار و الگوی تعالی برای بهبود عملکرد مستمر در سازمان‌ها

صفحه 107-136

امیر تربتی؛ محسن احمدوند؛ پیمان قنبریان علویجه؛ حمزه دانش پایه


7. الگوهای رضایتمندی از خدمات پلیس

صفحه 137-173

ریچارد ال دوکس؛ ادوارد پورتیلوس؛ مولی مایز