ساختار سازمانی فناورانة پلیس آیندة ایران

نویسنده

ناجا + دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

ساختار سازمانی و تشکیلات هر نهاد، در کنار رکنِ مدیریت، روش‌ اجرایی، تجهیزات و امکانات و منابع انسانی، یکی از ارکان اصلی آن نهاد محسوب می‌شود. این رکن از نهاد باید با لحاظ پیشرفت‌های بشری و نیاز جامعه و به منظور افزایش کارایی سازمان و اثربخشی عملکردها طراحی و ایجاد شود. پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و دگرگونی‌های ایجاد شده، نه فقط موجب افزایش رفاه اجتماعی، تسریع در انجام دادن امور و... گردیده است بلکه، موجبات وابستگی آحاد جامعه و نهادهای دولتی و غیردولتی به این فناوری را فراهم کرده است. به طوری که اغلب فعالیت‌های روزمرة افراد به فضای مجازی منتقل شده است. همین امر برای نیروی انتظامی ظرفیت‌ها و چالش‌هایی را به وجود آورده است. اوّل اینکه این فناوری برای بهبود روش‌ها، انجام دادن وظایف تخصصی پلیس، پیش‌گیری و مبارزه با جرایم می‌تواند در خدمت پلیس باشد. دوم اینکه، با انتقال جرم به فضای مجازی و استفاده از این فناوری برای ارتکاب جرم، چالش‌هایی را برای جامعه و دستگاه عدالت کیفری و همچنین نیروی انتظامی به وجود آورده است.
در مقالة پیش‌رو، که پژوهشی بین رشته‌ای (مدیریت، جرم‌شناسی و فاوا) به روش تحلیلی- توصیفی و با استعانت از اسناد کتابخانه‌ای است، با تبیین وظایف و توانمندی‌های پلیس و ظرفیت‌های فاوا در راستای پاسخ‌گویی به این سؤالات تلاش می‌کنیم که «ساختار نیروی انتظامی آیندة ایران با وجود این فناوری چگونه باید بازطراحی و ایجاد شود؟ نیروی انتظامی در کدام یک از مأموریت‌های خود می‌تواند از ظرفیت‌های فاوا بهره‌مند و آن را جانشین نیروی انسانی نماید؟». به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، نیروی انتظامی باید در طراحی ساختار سازمانی پلیس آینده، با لحاظ ظرفیت‌های فاوا، به منظور ارتقای دقت، سرعت و سهولت در انجام دادن امور، کاهش خطای انسانی، افزایش کارایی و اثربخشی، جلوگیری از هزینه‌های نگهداشت نیروی انسانی و پیش‌گیری از خطرهای جانی، در برخی از مأموریت‌های پلیسی همچون کنترل آمدوشد، پیش‌گیری از جرم، کشف جرم و... از فناوری مذکور استفاده و ساختار سازمانی مشاغل و تجهیزات خود را بازطراحی و به مرور زمان از شمار کارکنان شاغل بکاهد و بر تعداد فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بیفزاید؛ به طوری که در چند سال آینده به نهادی هوشمند الکترونیکی بدل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technological organizational structure of Iran's future police

نویسنده [English]

  • morad abasi
چکیده [English]

The organizational structure of every institution, just as the elements of management, procedures, equipment and human resources, is considered a key element of that institution. This pillar of an institution, by taking into account the human development and community needs, should be designed and created so as to enhance the organizational efficiency and effectiveness. The advancements in the information and communication technologies (ICT) and transformations that has occurred, not only increases social welfare and speed things up, but also contributes to dependence of public ,governmental institutions ,and NGOs on this technology, such that most of the people’s daily routines have moved to cyberspace. This has presented challenges to police. First, this technology can serve police by improving the procedures, performing specialized duties, preventing and fighting crime. Second, the displacement of crime to cyberspace and offender’s taking advantage of this technology to commit crime represent challenges to society and the criminal justice system, including police. The present article is an interdisciplinary study (management, law and ICT) that tries to answer the following questions through descriptive and analytical method , using the library documents, and with an explanation of the duties and capabilities of police and the potentials of ICT: How should the future structure of Iran’s police be redesign and developed by considering this technology ? On which missions Iran’s police can utilize the ICT capabilities and substitute it for human resource?
Based on the results of this study, Irans’ police should use the aforementioned technology on some of its missions like traffic control, crime prevention, crime detection and etc, so as to redesign its occupational structure and gradually decrease the number of employed workers, improve its information and communication technologies, increase accuracy, convenience, and pace of performing duties, reduce human error, enhance efficiency and effectiveness, avoid maintenance cost of human resource and prevent physical harm through considering ICT capabilities; so that, become an smart organizational entity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information
  • Communication Technology
  • Future police
  • organizational structure