تشکیلات سازمانی ناجا و حمایت کیفری- پلیسی از مالکیت فکری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین و دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز

2 دانش‌آموخته کارشناس‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم

3 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

چکیده

با توجه به این‌ که یکی از شاخص‌ها‌ی توسعه و رشد یک کشور، امنیت آن کشور از جوانب مختلف آن مانندِ امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سلامت است. حمایت کیفری – پلیسی از حقوق مالکیت فکری می‌تواند به نحو موثری شاخص‌ ها‌ی امنیت را در هر کشوری ارتقاء بخشد. به جهت این‌که در مقررات جاری کشور حمایت کاملی از تمامی ‌مصادیق تولیدات فکری صورت نمی‌گیرد. لذا مقاله حاضر، از نوع کاربردی بوده که با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه‌ای به روش توصیفی – تحلیلی، تاثیر حمایت کیفری- پلیسی از مالکیت فکری بر شاخص‌ های مهم امنیت را بررسی کرده و جایگاه نیروی انتظامی در اجرای این مهم را تبیین می‌کند. به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، مراجع ذی‌صلاح بایستی به منظور تقویت حمایت از مالکیت فکری، در دو بّعد قانون‌گذاری و اجرایی، نسبت به جرم‌انگاری برخی رفتارهای مخاطره‌ آمیز و نیز ایجاد تشکیلات سازمانی در نیروی انتظامی اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Structure Of NAJA and Criminal – Policing Protection of Intellectual Property

نویسندگان [English]

  • morad abasi 1
  • hamed ansari moghadam 2
  • mohammad amraee 3
1 Faculty Member of Law Department of Amin University and PhD student in Criminal Law and Criminology at Shiraz University
2 Graduated student of Qom University of Criminal Law and Criminology
3 PhD student in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Najafabad Branch
چکیده [English]

as regards, one of the indicators of the development of a country, the security of the country from different aspects of economic security, political, social, and health. Support of criminal - policing Protection of intellectual property rights can be effectively indicator of the security of any country upgrade makes . In order that the regulations of the country in full support of all instances of intellectual production does not take place. Therefore, the present article, by using Documentation and library resources, Descriptive- analytical method and practical, survey the impact of criminal protection - policing of intellectual property on the index of the important security and explain the place of police in the implementation of this important. To make the results of this research, authorities need to strengthen the protection of intellectual property, in both the Legislation and the execution, Take action to criminalization some risk behavior and creation of organizations in police.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • organizational structure
  • Police
  • criminal- policing protection
  • intellectual property