کلیدواژه‌ها = پلیس
تعداد مقالات: 49
1. تشکیلات سازمانی ناجا و حمایت کیفری- پلیسی از مالکیت فکری

دوره 15، شماره 66، پاییز 1397، صفحه 65-87

مراد عباسی؛ حامد انصاری مقدم؛ محمد امرایی


2. بررسی ارتباط سازمان‌های دانش‌بنیان با سرمایة اجتماعی و عملکرد پلیس

دوره 14، شماره 60، بهار 1396، صفحه 11-33

رضا پارسای؛ حسن رضا رفیعی؛ محمد جوانمرد


3. ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامة اندازه‌گیری سرمایة انسانی پلیس

دوره 13، شماره 58، پاییز 1395، صفحه 57-82

محمود نجفی؛ محمد صنوبری؛ محمد بارانی؛ علی محمد رضایی


6. ساختار پلیس : بررسی تطبیقی الگوهای پلیس

دوره 13، شماره 57، تابستان 1395، صفحه 131-142

غلام جاپلقیان


8. بررسی رویکردها و مدیریت راهبردی در ناجا

دوره 12، شماره 55، زمستان 1394، صفحه 107-126

وحید عضدی؛ عبدالرضا ناظری


13. عوامل کلیدی موفقیت در تعالی سازمانی

دوره 11، شماره 50، پاییز 1393، صفحه 61-82

ربابه قدرتی؛ بختیار استادی؛ علی حسین‌زاده کاشان


16. الگویی مفهومی برای ابعاد کیفیت خدمات پلیس

دوره 11، شماره 48، بهار 1393، صفحه 105-115

محمد صالح اولیاء


18. مروری بر مفهوم، روش اجرایی و الزامات سازمانی پلیس با رویکرد ‌نقاط‌جرم‌خیزمحور

دوره 10، شماره 46، پاییز 1392، صفحه 79-100

علی کریمی‌خوزانی؛ سید امیررضا نجات


19. تدوین الگوی سنجش فرایندهای نهادی در خدمات پلیس

دوره 10، شماره 45، تابستان 1392، صفحه 129-166

ماتیو جی. گیبلین؛ جورج دبلیو. بوروس


21. فرهنگ پلیس، زمینه‌های استرس و سبک‌های کاری

دوره 10، شماره 44، بهار 1392، صفحه 141-164

جان ترپ سترا؛ دورین چایپ


22. الگوهای رضایتمندی از خدمات پلیس

دوره 9، شماره 43، زمستان 1391، صفحه 137-173

ریچارد ال دوکس؛ ادوارد پورتیلوس؛ مولی مایز


24. الگویی برای سنجش میزان رضایت مراجعان کلانتری(جامعة آماری: کلانتری‌های تهران بزرگ)

دوره 9، شماره 42، پاییز 1391، صفحه 115-140

حسین سیف زاده درآبادی؛ ادریس بابایی


25. پلیس، مدیریت‌زدگی و راهبردهای نمایشی

دوره 9، شماره 42، پاییز 1391، صفحه 141-165

جان ترپ سترا؛ ویلیام ترومل